image2 602w361h

Nguyên Quán Là Gì?

Nguyên quán, quê quán và nơi sinh là những thuật ngữ thường xuất hiện trong nhiều loại giấy tờ. Tuy nhiên, nguyên quán là gì? Quê quán là gì? Nơi sinh là gì? Nguyên quán và 2 thuật ngữ còn lại có gì khác nhau? là những vấn đề mọi người thường nhầm lẫn. Vậy trong bài viết này, chúng ta cùng làm rõ những câu hỏi trên để mọi người hiểu và điền đúng thông tin khi thực hiện các thủ tục, giấy tờ có thông tin cá nhân.

Nguyên Quán Là Gì

Khái niệm nguyên quán

Có thể hiểu đơn giản, nguyên quán là thuật ngữ để xác định quê gốc của công dân. Thông thường, nguyên quán được xác định thông qua một số căn cứ như: nơi sinh của ông bà nội hoặc nơi sinh của ông bà ngoại phụ thuộc vào người đó khai sinh theo họ cha hay họ mẹ.

Trước đây, pháp luật Việt Nam có quy định về việc xác định nguyên quán theo nội dung của Thông tư 36/2014/TT-BCA. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, khái niệm nguyên quán không còn xuất hiện trong Thông tư 55/2021/TT-BCA vì từ thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì Sổ hộ khẩu không được cấp mới nữa.

Khái niệm quê quán

Quê quán được hiểu là nơi sinh ra và lớn lên của cha/mẹ, là nơi cha/mẹ đăng ký hộ tịch. Trường hợp theo họ cha thì xác định quê quán theo nơi cha đăng ký hộ tịch còn theo họ mẹ thì xác định quê quán theo nơi mẹ đăng ký hộ tịch.

Pháp luật Việt Nam quy định về quê quán tại Luật hộ tịch 2014. Theo đó, cha mẹ có thể thỏa thuận lựa chọn quê quán của con cái. Trong trường hợp cha mẹ không thể thỏa thuận về vấn đề này thì quê quán của con sẽ xác định theo tập quán ở nơi người con được sinh ra.

Khái niệm nơi sinh

Nơi sinh là thuật ngữ để chỉ địa danh hành chính mà một cá nhân được sinh ra.

Nguyên Quán Là Gì

Những nội dung liên quan đến nơi sinh được quy định tại Nghị định 132/2015/NĐ-CP. Theo đó, nơi sinh được xác định theo Giấy chứng sinh được cấp bởi đơn vị, cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp không có Giấy chứng sinh thì nơi sinh được xác định theo các giấy tờ được quy định tại Luật Hộ tịch. Cách ghi nơi sinh như sau:

Nếu sinh ở cơ sở y tế: Nơi sinh phải ghi đầy đủ tên của cơ sở y tế và 3 cấp đơn vị hành chính nơi có cơ sở đó, bao gồm xã, huyện và tỉnh.

Nếu sinh ngoài cơ sở y tế: Nơi sinh phải ghi đầy đủ tên 3 cấp đơn vị hành chính ở nơi sinh ra, bao gồm xã, huyện và tỉnh.

Nguyên quán và quê quán có khác biệt gì?

Trên thực tế, không ít người còn nhầm lẫn giữa nguyên quán và quê quán vì cả 2 thuật ngữ này đều được xác định dựa vào nguồn gốc của một công dân. Bên cạnh đó, nguyên quán và quê quán của nhiều người thường ở cùng một nơi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nguyên quán và quê quán là 2 thuật ngữ giống nhau.

Nguyên Quán Là Gì

Chúng ta có thể phân biệt dựa vào khái niệm cũng như các quy định của pháp luật về 2 thuật ngữ này. Theo đó, nguyên quán được hiểu là nơi mà ông bà nội hoặc ông bà ngoại của người đó sinh ra còn quê quán là nơi cha mẹ sinh ra hoặc nơi cha mẹ đăng ký hộ tịch.

Điểm khác biệt giữa nguyên quán và nơi sinh

Như đã phân tích ở mục khái niệm nguyên quán là gì, nguyên quán là nơi sinh của ông bà. Trong khi đó, nơi sinh của công dân là nơi mà người đó được sinh ra (thường là trạm y tế hoặc bệnh viện).

Hiện nay, nơi sinh được thể hiện rõ ràng tại Giấy khai sinh còn nguyên quán sẽ không được sử dụng trong các loại giấy tờ nữa (Theo Thông tư 56/2021/TT-BCA).

Nguyên quán được ghi như thế nào trong các loại giấy tờ?

Trước đây, cách ghi nguyên quán trong các loại giấy tờ được quy định cụ thể tại Thông tư 36/2014/TT-BCA như sau:

  • Ghi theo giấy khai sinh.
  • Nếu công dân không có giấy khai sinh hoặc có nhưng giấy không có mục nguyên quán thì ghi theo nơi sinh của ông hoặc bà.
  • Nếu không xác định được nơi sinh của ông hoặc bà thì ghi theo nơi sinh của cha hoặc mẹ.

Tuy nhiên, Thông tư 56/2021/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 01/07/2021 đã thay thế Thông tư trên. Và trong Thông tư mới thì thuật ngữ nguyên quán không được sử dụng trong các loại giấy tờ mà thay bằng thuật ngữ quê quán.

Cách xác định nguyên quán của con

Nguyên Quán Là Gì

Thông qua khái niệm của nguyên quán, chúng ta có thể xác định nguyên quán của con theo nguồn gốc (nơi sinh) của ông bà nội hoặc ông bà ngoại của con. Nhưng hiện nay, các loại giấy tờ đều sử dụng thông tin về quê quán để thay thế cho nguyên quán. Không giống với nguyên quán, quê quán của con sẽ xác định theo nguồn gốc (nơi sinh) của cha hoặc mẹ. Đây là vấn đề quan trọng mà bạn cần lưu ý để điền thông tin chính xác trong các loại giấy tờ của con, đặc biệt là giấy khai sinh.

Trên đây là những thông tin liên quan đến nội dung nguyên quán là gì? Điểm khác biệt giữa nguyên quán, quê quán và nơi sinh. Hy vọng bài viết này của New Rich đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin bổ ích về các thuật ngữ đang được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực hành chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *